hotro

Vận chuyển quốc tế

sarahtram

Tel: 0946 005 095

aircargo@southern.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Thủ tục hải quan

nhuthao109

Tel:0946005782

ops.document@southern.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/

"Thành công của bạn là thành công của chúng tôi!"

Network

Chi tiết bài viết

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế hàng NK sản xuất XK đăng ký trước ngày 1/9/2016

 

Trước vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố và DN trong việc miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1/9/2016, Bộ Tài chính tiếp tục có hướng dẫn về vấn đề này.

 

              Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang

Theo đó, tất cả hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK chưa XK sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa XK sản phẩm), hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1/9/2016, chưa nộp thuế thì thực hiện miễn thuế theo quy định tại khoản 7, điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Điều 12, Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Để được miễn thuế, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/9/2016, trong đó nêu rõ tình hình sử dụng hàng hóa NK làm cơ sở thực hiện miễn thuế theo quy định tại Luật thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (nêu rõ số lượng hàng hóa đã NK theo tờ khai hải quan, số lượng hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, số lượng hàng hóa sử dụng đúng mục đích đề nghị chuyển sang đối tượng miễn thuế), số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn thuế kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu).

Cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ và theo hướng dẫn trên.

Về việc khai báo một số chỉ tiêu thông tin trên tờ khai mới, Bộ Tài chính hướng dẫn: Người khai hải quan/người nộp thuế thực hiện khai báo thông tin tờ khai điện tử NK theo hướng dẫn tại mẫu số 1 điểm 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu "Mã loại hình": Khai mã E31 đối với tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, khai mã G11 đối với loại hình tạm nhập - tái xuất;

Chỉ tiêu "Tên người xuất khẩu": Khai báo giống với người xuất khẩu đã khai tại chỉ tiêu "Tên người xuất khẩu" của tờ khai ban đầu;

Chỉ tiêu "Mã hiệu phương thức vận chuyển": Khai "9";

Chỉ tiêu "Địa điểm xếp hàng": Ô 1 nhập mã "VNZZZ", ô 2 nhập tên kho hàng của Công ty;

Chỉ tiêu "Địa điểm dỡ hàng": Ô 1 nhập mã "VNZZZ", ô 2 nhập tên kho hàng của Công ty;

Chỉ tiêu "Phần ghi chú": Khai số tờ khai NK ban đầu đề nghị được miễn thuế;

Chỉ tiêu "Trị giá tính thuế": Nhập trị giá tính thuế;

Chỉ tiêu "Mã miễn, giảm, không chịu thuế NK": Khai mã miễn thuế NK theo bảng mã miễn thuế XK, thuế NK dùng trong VNACCS tương ứng với hàng hóa NK đề nghị miễn thuế.

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

Đăng kí nhận mail

Hãy để địa chỉ mail của bạn để nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi.

Tin tức