hotro

Vận chuyển quốc tế

sarahtram

Tel: 0946 005 095

aircargo@southern.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Thủ tục hải quan

nhuthao109

Tel:0946005782

ops.document@southern.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/
  • http://southern.com.vn/

"Thành công của bạn là thành công của chúng tôi!"

Network

Chi tiết bài viết

Hướng dẫn tính thuế khi chuyển đổi ô tô trong khu kinh tế cửa khẩu

 

Đối với mặt hàng ô tô trước đây đã được NK từ nước ngoài vào các khu kinh tế cửa khẩu hiện do không có hàng rào cứng ngăn cách với bên ngoài nên không hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với các khu phi thuế quan. Vì vậy, từ ngày 1/9/2016, người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế (trên tờ khai hải quan mới) để đăng ký lại biển số như đối với loại xe thông thường đang lưu hành trong nội địa.

 

            Ô tô hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng trị về việc xử lý thuế đối với ô tô trong các khu kinh tế cửa khẩu. Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn:

Tính thuế nhập khẩu

Hướng dẫn về tính thuế NK đối với các loại ô tô trong các khu kinh tế cửa khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, việc tính thuế NK thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 122/2016/NĐ-CP (áp dụng đối với ô tô đã qua sử dụng). Cụ thể:

Xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc thuộc nhóm hàng 87.03 và xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng mức thuế tuyệt đối quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 122. 

Xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh từ 1.500 cc trở lên thuộc nhóm hàng 87.03 áp dụng mức thuế hỗn hợp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 122. 

Xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm hàng 87.02 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn, thuộc nhóm hàng 87.04 (trừ xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được) áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 150%. 

Các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm hàng 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng mức thuế suất bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại thuộc cùng nhóm hàng quy định tại mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 122.

Các loại thuế khác

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với ô tô đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai NK lần đầu thì không phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai hải quan mới.

Về thuế GTGT, đối với ô tô NK lần đầu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trên tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải kê khai nộp thuế GTGT.

Theo đó, căn cứ tính thuế sẽ là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trị giá tính thuế

Hướng dẫn về cách tính trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, giá tính thuế thực hiện theo Khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, theo đó: đối với hàng hoá nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, nay thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế.

Hàng hóa nhập khẩu là ô tô, mô tô: Trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế) và được xác định cụ thể như sau: Từ 6 tháng trở xuống (được tính tròn là 183 ngày)90%.

Từ trên 6 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 365 ngày) là 80% trị giá khai báo tại thời điểm NK; Từ trên 1 năm đến 2 năm là 70% trị giá khai báo tại thời điểm NK; Từ trên 2 năm đến 3 năm là 60%, Từ trên 3 năm đến 5 năm là 50%; Từ trên 5 năm đến 7 năm là 40%; Từ trên 7 năm đến 9 năm là 30%; Từ trên 9 năm đến 10 năm là 15%. Và trên 10 năm là 0% trị giá khai báo tại thời điểm NK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, nếu mức giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu của hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, hoặc được miễn thuế, xét miễn thuế thấp hơn mức giá trong cơ sở dữ liệu giá cùng thời điểm, thì lấy mức giá trong cơ sở dữ liệu giá và tỷ lệ quy định trên đây để xác định trị giá hải quan.

Không bị điều chỉnh về thời hạn 5 năm như đối với ô tô NK lần đầu

Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định trên, đối với ô tô tại thời điểm NK lần đầu từ nước ngoài vào Việt Nam đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý mặt hàng, có xác nhận xe cơ giới đủ điều kiện NK nay do thay đổi chính sách thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế trên tờ khai mới như đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng thì không bị điều chỉnh về thời hạn 5 năm như đối với ô tô NK lần đầu vào Việt Nam.

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/Pages/Huong-dan-tinh-thue-khi-chuyen-doi-o-to-trong-khu-kinh-te-cua-khau.aspx

 

Đăng kí nhận mail

Hãy để địa chỉ mail của bạn để nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi.

Tin tức