• +84 28 38630088
  • phamtruongvu1111@gmail.com

"YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS" "YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS"
"YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS"
"YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS"

Khách hàng Phạm Trường Vũ đặt vận đơn

Customer Information

ID Order: MHSea-00574

Name: Phạm Trường Vũ

Name Company: abc

Email Address: phamtruongvu1111@gmail.com

Phone Number: (+84) 376293422

Order Information

Status: seller

Incoterms:

Commodity:

HS Code:

Status Brand: old

Quantity:

Weight:

Demension:

Total Weight:

Other:

Tình trạng đơn vận: Đã nhận đơn chờ lấy hàng

Get a quote Tracking