• +84 28 38630088
  • phamtruongvu1111@gmail.com

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8/2023 (16/8-31/8/2023)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2023 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2023) đạt 33,2 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 4,54 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2023.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng/2023 đạt 436,44 tỷ USD, giảm 12,8% (tương ứng giảm 64,21 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 300,51 tỷ USD, giảm 13,2% (tương ứng giảm 45,9 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 135,93 tỷ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm 18,31 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 8 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,26 tỷ USD. Như vậy, tính trong 8 tháng/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,9 tỷ USD, gấp 3,8 lần so với con số 5,26 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2023 đạt 18,23 tỷ USD, tăng 26,2% (tương ứng tăng 3,79 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 8/2023 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 8/2023 ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 545 triệu USD (tương ứng tăng 35,6%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 525 triệu USD (tương ứng tăng 22,1%); hàng dệt may tăng 347 triệu USD (tương ứng tăng 22,4%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 309 triệu USD, (tương ứng tăng 12,8%); sắt thép các loại tăng 239 triệu USD (tương ứng tăng 102%; hàng thủy sản tăng 125 triệu USD (tương ứng tăng 33,9%); hàng rau quả tăng 109 triệu USD (tương ứng tăng 61%)…

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 8 năm 2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong 8 tháng/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 228,17 tỷ USD, giảm 9,8%, tương ứng giảm 24,79 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2023 đạt 13,03 tỷ USDtăng 23,4% tương ứng tăng 2,47 tỷ USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 166,4 tỷ USD, giảm 10,3% (tương ứng giảm 19,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2023 đạt 14,97 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 754 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2023 tăng so với kỳ trước đó chủ yếu ở các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 156 triệu USD (tương ứng tăng 3,8%); vải các loại tăng 92 triệu USD (tương ứng tăng 18,6%); chất dẻo nguyên liệu tăng 67 triệu USD (tương ứng tăng 16,6%); phân bón các loại tăng 52 triệu USD (tương ứng tăng 105%); lúa mì tăng 91 triệu USD (tương ứng tăng gấp hơn 7 lần) so với cung kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 8/2023 giảm so với kỳ 1 tháng 8/2023 như xăng dầu các loại giảm 82 triệu USD (tương ứng giảm 15,2%); quặng và khoáng sản khác giảm 58,6 triệu USD (tương ứng tăng 39,8%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 41,7 triệu USD (tương ứng giảm 2,2%); ô tô nguyên chiếc các loại giảm 33,9 triệu USD (tương ứng giảm 34,5%)…

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 8 năm 2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong 8 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 208,27 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 39,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 9,52 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 301 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2023Tính trong 8 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 134,12 tỷ USD, giảm 16,6% (tương ứng giảm 26,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2023 sẽ được phổ biến từ ngày 16/9/2023.

Get a quote Tracking