• +84 28 38630088
  • phamtruongvu1111@gmail.com

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

Ngành hải quan hỗ trợ doanh nghiệp logistics

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, cơ quan hải quan đã chủ động triển khai nhiều chương trình cải cách, hiện đại hóa hoạt động hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp logistics đẩy nhanh tốc độ vận chuyển, giao nhận hàng hóa.
Get a quote Tracking