• +84 28 38630088
  • phamtruongvu1111@gmail.com

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

SIC tham dự buổi hội thảo “ESG – Tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực, thực phẩm” vào ngày 20/12/2023

Tham dự buổi hội thảo “ESG – Tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực, thực phẩm” vào ngày 20/12/2023 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) TP Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh (FFA) tổ chức. Sự kiện này đã cung cấp cơ hội quý báu cho các doanh nghiệp logistics như chúng tôi được tiếp cận thông tin quan trọng và cập nhật về việc áp dụng ESG trong sản xuất, kinh doanh, và quản lý vận chuyển.

Trong bài phát biểu khai mạc, Giám đốc ITPC – Trần Phú Lữ nhấn mạnh rằng ESG đang trở thành một trong những chỉ số quan trọng đánh giá sự bền vững của doanh nghiệp, với ba khía cạnh “môi trường – xã hội – quản trị” là trung tâm của đầu tư bền vững. Việc áp dụng ESG được coi là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển dài lâu ở mọi lĩnh vực, mặc dù ở Việt Nam, bộ tiêu chuẩn này vẫn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong buổi hội thảo, Bà Trương Thị Diễm Kiều, Điều hành viên của Wareflex Việt Nam, chia sẻ cho chúng tôi về việc tối ưu hóa quy trình vận chuyển và quản lý chuỗi cung ứng bền vững thông qua các chứng chỉ Carbon và ESG. Bà Kiều đã nhấn mạnh rằng giảm thiểu lượng khí thải carbon, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics, vận chuyển và quản lý chuỗi cung ứng, đang được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, việc quản lý ESG cũng đòi hỏi doanh nghiệp logistics phải chú trọng đến các vấn đề xã hội, như quản lý lao động, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.

Từ những chia sẻ trên, chúng tôi chắc chắn rằng việc đề xuất và áp dụng các tiêu chí từ chứng chỉ ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong quá trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với lĩnh vực logistics như của chúng tôi, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, mà còn mở ra những cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi hoạt động logistics thực tế đang tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với môi trường. Thông tin từ nhiều nguồn chỉ ra rằng lượng khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải chiếm tỷ lệ cao, khoảng 80 – 90% tổng lượng khí thải của hoạt động logistics.

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường nhận thức về các thách thức môi trường và nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, việc tích hợp các tiêu chí ESG vào chiến lược kinh doanh không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là yếu tố quyết định sự bền vững và thành công dài hạn của doanh nghiệp.

Xét trong lĩnh vực logistics, việc chú trọng đến các khía cạnh của chứng chỉ ESG không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động vận chuyển và quản lý chuỗi cung ứng lên môi trường, mà còn mở rộng tầm nhìn doanh nghiệp tới cơ hội tham gia vào các chuẩn mực toàn cầu được công nhận.

Qua việc áp dụng chứng chỉ ESG, doanh nghiệp không chỉ nâng cao hình ảnh về trách nhiệm xã hội và môi trường, mà còn thể hiện cam kết đối với quản lý chất lượng và đạo đức kinh doanh. Điều này không chỉ làm tăng giá trị của doanh nghiệp trên thị trường mà còn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế, những đối tác kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng chú ý đến những doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường.

Tổng quan, việc áp dụng các tiêu chí ESG không chỉ là một cam kết đối với môi trường và xã hội mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội quốc tế và định vị doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới ngày càng hướng tới sự bền vững và trách nhiệm xã hội.

Get a quote Tracking