• +84 28 38630088
 • phamtruongvu1111@gmail.com

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

Tìm Hiểu về nhóm C (CFR, CIF, CPT, CIP) Trong Incoterms 2020

Trong thương mại quốc tế, việc xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia là yếu tố quan trọng đảm bảo cho quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Điều kiện Incoterms 2020, với bảng phân loại rõ ràng và đầy đủ, giúp định rõ những quyền lợi và trách nhiệm của cả người bán và người mua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về nhóm C Incoterms 2020, với các điều kiện CFR, CIF, CPT và CIP. Từ đó hiểu rõ hơn về những quy định cụ thể mà người bán và người mua cần tuân thủ trong quá trình giao nhận hàng hóa.

CFR (Cost and Freight)

CFR, viết tắt của “Cost and Freight”, còn được biết đến với các tên gọi khác như CNF, CnF, C&F, và CF. Theo điều khoản này, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đã thông quan xuất khẩu lên tàu và thanh toán cước phí để hàng đến cảng đích chỉ định, trong khi rủi ro liên quan đến hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua ngay từ thời điểm hàng được bốc lên tàu.

Cụ thể, nghĩa vụ của người bán và người mua như sau:

 • Người bán thực hiện thông quan xuất khẩu, thuê tàu và chịu cước phí vận chuyển.
 • Địa điểm giao hàng là tại cảng đích ở quốc gia người mua, và tên cảng dỡ hàng phải được chỉ định rõ trong hợp đồng.

Về việc bốc xếp hàng hóa:

 • Người bán chịu chi phí và rủi ro cho việc bốc hàng lên xe container tại xưởng và bốc hàng lên tàu tại cảng bốc.
 • Người mua chịu chi phí và rủi ro cho việc dỡ hàng xuống tàu tại cảng đích và dỡ hàng xuống xe container tại xưởng của mình.
 • Bất kỳ điều khoản nào khác cần được làm rõ trước khi ký hợp đồng.

Về việc chuyển rủi ro:

 • Rủi ro liên quan đến hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua từ thời điểm hàng được bốc lên tàu.

Trong trường hợp sử dụng container và tàu Liner, người bán thường giao hàng tại các ICD chỉ định của hãng tàu, và chịu tất cả rủi ro cho hàng hóa cho đến khi hàng được bốc lên tàu. Người bán không thể kiểm soát rủi ro suốt quảng đường từ ICD đến cảng và nên chuyển sang sử dụng điều kiện CPT thay vì CFR.

Trong trường hợp sử dụng tàu chuyển và hàng không đóng trong container, việc giao hàng sẽ diễn ra tại mép cảng hoặc cầu cảng tại cảng chính. Người bán mới hết trách nhiệm chịu rủi ro sau khi hàng đã được bốc lên tàu.

Điều kiện nhóm C trong Incoterms
Điều kiện nhóm C trong Incoterms 2020

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CIF bao gồm tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí vận chuyển. Trong điều kiện này, người bán có trách nhiệm giao hàng đã thông quan xuất khẩu và bốc hàng lên tàu mà người bán đã thuê tại cảng bốc hàng. Người bán cũng phải trả tiền cước tàu để vận chuyển hàng đến cảng đích và mua bảo hiểm cho lô hàng. Tất cả rủi ro liên quan đến hàng hoá sẽ được chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi hàng được giao lên tàu.

Các nghĩa vụ cụ thể bao gồm:

 • Người bán chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu, người mua chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu.
 • Người bán thuê tàu và giao hàng tại cảng của nước người mua theo quy định CIF.
 • Người bán phải chịu chi phí và rủi ro cho việc bốc hàng lên xe container và tàu tại cảng bốc hàng.
 • Người mua chịu chi phí và rủi ro cho việc dỡ hàng xuống tàu tại cảng đích và chịu phí THC phí THC đầu dỡ.

Nếu có thoả thuận khác, điều này phải được làm rõ trước khi ký kết hợp đồng.

Về việc mua bảo hiểm, người bán phải:

 1. Mua loại bảo hiểm tối thiểu là ICC(C) từ một công ty bảo hiểm uy tín.
 2. Bảo hiểm phải đảm bảo cho 110% trị giá của lô hàng.
 3. Người bán phải giúp người mua chuẩn bị tất cả chứng từ cần thiết để khiếu nại và đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm trong trường hợp người mua yêu cầu.
Incoterms 2020
Incoterms 2020

CPT (Carriage Paid To)

Theo điều kiện này, người bán có trách nhiệm thuê phương tiện vận tải và chịu tất cả các chi phí liên quan để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích quy định bởi người mua.

1. Nghĩa vụ của người bán:

 • Thông quan xuất khẩu: Người bán chịu trách nhiệm và chi phí thông quan xuất khẩu.
 • Thuê phương tiện vận tải: Người bán phải thuê phương tiện vận tải và chịu tất cả các chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích.
 • Giao hàng: Người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người mua tại địa điểm đích thoả thuận ở nước người mua.
 • Chi phí và rủi ro bốc hàng: Người bán chịu chi phí và rủi ro bốc hàng lên phương tiện vận tải tại xưởng người bán và trả phí bốc hàng.

2. Nghĩa vụ của người mua:

 • Thông quan nhập khẩu: Người mua chịu trách nhiệm và chi phí thông quan nhập khẩu.
 • Chi phí và rủi ro dỡ hàng: Người mua chịu chi phí và rủi ro dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm đích và trả phí dỡ hàng.

3. Chuyển giao rủi ro: Rủi ro của hàng hóa sẽ được chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi hàng được giao cho người vận chuyển.

4. Bảo hiểm: Người bán không có trách nhiệm mua bảo hiểm cho lô hàng.

5. Lưu ý:

 • Nên sử dụng CPT khi hàng hóa được đóng trong containers.
 • Thường được sử dụng cho vận chuyển đường không.
 • Người mua phải chịu rủi ro và chi phí nếu có vấn đề xảy ra sau khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển.

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Theo điều khoản này, người bán có trách nhiệm giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người mua tại nơi đến thoả thuận ở nước người mua, thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận chuyển, đồng thời mua bảo hiểm cho lô hàng. Tuy nhiên, mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa sẽ được chuyển từ người bán sang người mua từ khi hàng được giao cho người chuyên chở.

1. Nghĩa vụ của người bán:

 • Thông quan xuất khẩu (XK).
 • Thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận chuyển.
 • Mua bảo hiểm cho lô hàng với mức độ bảo hiểm tối thiểu ICC(C), từ một công ty bảo hiểm uy tín và với giá trị bảo hiểm bằng 110% trị giá của lô hàng.
 • Chịu chi phí và rủi ro bốc hàng lên phương tiện vận tải tại xưởng của người bán.
 • Chịu chi phí bốc hàng lên máy bay/tàu biển.

2. Nghĩa vụ của người mua:

 • Thông quan nhập khẩu (NK).
 • Chịu chi phí và rủi ro dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi đến.
 • Trả phí dỡ hàng.

3. Việc chuyển rủi ro:

 • Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua từ thời điểm người bán giao hàng cho người vận chuyển.

4. Bảo hiểm:

 • Người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng.
 • Người mua được quyền yêu cầu người bán trợ giúp chuẩn bị các chứng từ khiếu nại đòi bảo hiểm bồi thường trong trường hợp cần thiết.

5. Lưu ý:

 • Nên chuyển đổi từ CIF sang CIP nếu hàng hóa được đóng trong containers.
 • CIP thường được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.
 • Người mua chịu nhiều rủi ro hơn, nên thường được quyền chỉ định hãng tàu.
 • Người bán chỉ là người mua bảo hiểm giúp, mọi vấn đề liên quan đến khiếu nại bảo hiểm và quyền lợi thụ hưởng tiền bồi thường thuộc về người mua.

Tổng kết

Nhóm C Incoterms bao gồm các điều kiện CFR, CIF, CPT và CIP. Theo đó, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích quy định. Trong khi người bán phải trả tiền cước phí vận chuyển, rủi ro về hàng hóa lại được chuyển từ người bán sang người mua ngay sau khi hàng hóa được giao lên phương tiện vận chuyển. Điểm đặc biệt của Nhóm C Incoterms là người bán không phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa, trừ trường hợp của điều kiện CIF và CIP, trong đó người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua. Nhóm C Incoterms đặc biệt phù hợp với những người bán có khả năng kiểm soát tốt quá trình vận chuyển hàng hóa, cũng như với những trường hợp mà người mua muốn chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro và bảo hiểm hàng hóa.

Get a quote Tracking