• +84 28 38630088
 • phamtruongvu1111@gmail.com

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

Tìm Hiểu Về Nhóm D Trong Incoterms 2020

Khi tham gia vào thương mại quốc tế, việc hiểu rõ và áp dụng các điều khoản quốc tế là một yếu tố quan trọng giúp đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả trong quá trình giao dịch. Incoterms là hệ thống quy tắc quốc tế cho việc vận chuyển hàng hóa, đã được thiết kế để định rõ trách nhiệm và rủi ro của người mua và người bán trong các giao dịch quốc tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào nhóm D trong Incoterms 2020 và điểm qua những điều cần lưu ý để áp dụng chính xác và hiệu quả các điều khoản trong nhóm này.

Nhóm D trong incoterms 2020

Các điều khoản nhóm D trong Incoterms 2020 là những điều khoản liên quan đến việc giao hàng và trách nhiệm giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Nhóm D trong incoterms bao gồm:

 • DAP (Delivered At Place – Giao tại nơi đến):

Theo điều khoản này, người bán phải chịu trách nhiệm chuyển hàng hóa đến nơi đích được chỉ định bởi người mua. Người bán phải chịu tất cả các rủi ro và chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến nơi đến, bao gồm cả việc xuất khẩu và nhập khẩu. Người mua phải chịu trách nhiệm cho việc nộp thuế và các chi phí khác sau khi hàng hóa đã được giao đến nơi đích.

 • DPU (Delivered at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống):

Điều khoản này tương tự như DAP, nhưng người bán phải chịu trách nhiệm cho việc dỡ hàng hóa tại nơi đích được chỉ định. Sau khi hàng hóa đã được dỡ, người mua phải chịu trách nhiệm cho việc nộp thuế và các chi phí khác.

 • DDP (Delivered Duty Paid – Giao hàng đã nộp thuế)

Trong DDP, người bán phải chịu trách nhiệm cho việc chuyển hàng hóa đến nơi đích và đã nộp mọi loại thuế và phí liên quan đến việc nhập khẩu. Người mua chỉ phải chịu trách nhiệm cho việc nhận hàng tại nơi đích đã được chỉ định.

Các điều khoản này định rõ trách nhiệm và rủi ro giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa và là cơ sở cho việc xác định chi phí và trách nhiệm cụ thể trong thỏa thuận mua bán quốc tế.

Nhóm D trong incoterms 2020
Nhóm D trong incoterms 2020

Phân biệt nhóm D trong Incoterms 2020

Cách phân biệt các điều khoản nhóm D trong Incoterms 2020 dựa trên hai yếu tố quan trọng là nghĩa vụ dỡ hàng tại nơi đến và nghĩa vụ thông quan nhập khẩu. Bạn cũng có thể sử dụng bảng dưới đây để hiểu rõ hơn về các điều khoản này:

Điều Khoản Dỡ Hàng Tại Nơi Đến Thông Quan Nhập Khẩu Tổng Thể Nghĩa Vụ của Người Bán
DAP Người mua chịu trách nhiệm Người mua chịu trách nhiệm Vận chuyển đến nơi đến và giao hàng hóa, nhưng không chịu trách nhiệm cho việc dỡ hàng và thông quan nhập khẩu. = CIP + rủi ro
DPU Người bán chịu trách nhiệm Người mua chịu trách nhiệm Vận chuyển đến nơi đến, giao hàng hóa và dỡ hàng tại nơi đích, nhưng không chịu trách nhiệm cho việc thông quan nhập khẩ. = DAP + Dỡ hàng
DDP Người bán chịu trách nhiệm Người bán chịu trách nhiệm Vận chuyển đến nơi đến, giao hàng hóa, dỡ hàng tại nơi đích và đã nộp mọi loại thuế và phí liên quan đến việc nhập khẩu = DAP + Nhập khẩu

Nên chọn điều khoản nào trong nhóm D

Để đạt được lợi thế cạnh tranh trong ngành kinh doanh và thương mại quốc tế, việc áp dụng hiệu quả và nắm rõ các quy tắc thuộc nhóm D trong Incoterms 2020 là vô cùng quan trọng. Khi lựa chọn quy tắc Incoterms phù hợp thuộc nhóm D, bạn cần xem xét hai yếu tố quan trọng: nghĩa vụ dỡ hàng và nghĩa vụ thông quan nhập khẩu. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn đã xác định một điều khoản phù hợp với tình hình cụ thể của giao dịch của mình.

Nếu người chuyên chở mà bạn đã ký hợp đồng không có khả năng hoặc kinh nghiệm để thực hiện việc dỡ hàng tại nơi đến, thì bạn nên hạn chế sử dụng điều khoản DPU và cân nhắc lựa chọn điều khoản khác.

Nếu bạn gặp các vấn đề khó khăn hoặc không chắc chắn liên quan đến việc thông quan nhập khẩu, thì nên tránh sử dụng điều khoản DDP để tránh rủi ro và chi phí không cần thiết.

Tóm lại, việc hiểu và áp dụng chính xác các điều khoản trong nhóm D của Incoterms 2020 là một phần quan trọng của quá trình thương mại quốc tế và có thể giúp bạn tối ưu hóa quản lý rủi ro và chi phí trong giao dịch của mình.

Tổng hợp các điều kiện giao hàng Incoterms 2020
Tổng hợp các điều kiện giao hàng Incoterms 2020

Những quan trọng cần nhớ đối với nhóm D trong Incoterms 2020

Phí dỡ hàng tại nơi đến:

 • Nếu cước vận chuyển đã bao gồm phí dỡ hàng, dùng điều khoản DPU.
 • Nếu phí dỡ hàng chưa bao gồm trong cước, dùng DAP hoặc DDP.
 • Khi vận chuyển đường biển và phí dỡ hàng đã tích hợp trong cước, DPU là lựa chọn tốt.
 • Nếu người chuyên chở miễn phí dỡ hàng tại cảng đến, sử dụng DAP hoặc DDP.
 • Khi giao hàng trong nước, thỏa thuận chia sẻ hoặc người mua chịu toàn bộ chi phí.

Nơi đến quy định:

 • Đối với cửa khẩu biên giới, sử dụng DAP.
 • Nếu là cảng đến hoặc điểm trong nưới địa, gọi là cảng đến.
 • Nếu không phải điểm cuối, người mua có thể yêu cầu chuyển tiếp và chịu rủi ro và chi phí.
 • Trong DAP và DPU, nếu nơi đến nằm sau cửa khẩu nhập khẩu, DDP cần hoặc điều khoản bổ sung.

Thời gian và phạt dỡ hàng trong DAP, DDP:

 • DAP và DDP yêu cầu người mua dỡ hàng đúng hẹn.
 • Việc dỡ hàng trễ có thể dẫn đến tiền phạt dỡ hàng.
 • Thỏa thuận rõ về tiền thưởng và tiền phạt dỡ hàng là cần thiết.

Rủi ro trong chặng vận chuyển nội địa:

 • Dùng DAP, DPU để tránh rủi ro trong vận chuyển nội địa.
 • Thỏa thuận rõ ràng về vận chuyển nội địa trong hợp đồng.

Người mua không nhận hàng:

 • Người bán phải bồi thường chi phí do nhận hàng chậm.
 • Tuân thủ quy định Incoterms về chia sẻ chi phí.

Thông quan nhập khẩu:

 • DDP đòi hỏi người bán phải thông quan và trả các loại thuế và phí nhập khẩu.
 • Chỉ dùng DDP nếu có khả năng thực hiện thủ tục nhập khẩu.
 • Xem xét DAP hoặc DPU nếu không muốn thực hiện thủ tục này hoặc không muốn chịu trách nhiệm.

Bảo vệ bằng sự kiện bất khả kháng:

 • Đặt rõ về sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng.
 • Người bán phải chịu rủi ro không lường trước và không khắc phục được.
 • DDP có thể đòi hỏi người bán phải bảo vệ trước những sự kiện này.

Tổng kết

Nhóm D trong Incoterms 2020 là một phần quan trọng của hợp đồng mua bán quốc tế. Để sử dụng hiệu quả các điều khoản trong nhóm này, cần lưu ý những điểm sau:

 • Quyết định đúng điều khoản dựa trên phí dỡ hàng và nơi đến cụ thể.
 • Xác định rõ thời gian giao hàng và áp dụng thưởng phạt nếu cần.
 • Chia sẻ chi phí khi người mua không nhận hàng đúng hẹn.
 • Cân nhắc việc sử dụng DAP hoặc DPU cho vận chuyển nội địa.
 • Đảm bảo khả năng thực hiện thủ tục nhập khẩu khi sử dụng DDP.
 • Thỏa thuận về sự kiện bất khả kháng để bảo vệ cả người bán và người mua khỏi các rủi ro không lường trước.

Hiểu và áp dụng đúng các điều khoản trong nhóm D giúp tối ưu hóa quản lý rủi ro và chi phí trong giao dịch thương mại quốc tế.

Get a quote Tracking